Garpco är ett holdingbolag vars affärsidé består av förvärv, affärsutveckling
och ett långsiktigt ägande av små och medelstora företag.

Koncernen är uppdelad i tre affärsområden: 

Industriverktyg
I det här affärsområdet ingår företag med produkter och tjänster
inom skärande och bearbetande verktyg, såsom sågklingor.

Idustrikomponenter i polymera material
Inom affärsområdet finns företag som säljer och tillverkar produkter i polyuretan,
såväl formgjuten polyuretan och formsprutade detaljer som produkter med
polyuretanbeläggning, samt säljer och tillverkar produkter i gummi och silikon.

Interiör och design
Affärsområdet utgörs av företag inom inredning, offentlig miljö samt butiksdisplay.
Bolagen tillverkar produkter såsom skärmväggar, receptionsdiskar,  butiksinredningar, produktställ etc.

 


  

 

 

Swedex AB är ett av koncernen helägt dotterbolag. Swedex AB är en av Sveriges ledande tillverkare av sågklingor.

Företaget besitter ett mycket stort kunnande om kapning och klyvning med hjälp av hårdmetallbelagda sågklingor.

Swedex AB är beläget i Mjölby där det startade sin verksamhet 1983.

 

Hemsida: www.swedex.se


 

 

 

 

 Diamantprofil AB är sedan juni 2010 ett helägt dotterbolag till Swedex AB som i sin tur ägs till hundra procent av Garpco AB. Diamantprofil är ett av norra Europas ledande tillverkare av elektropläterade slipverktyg. De beläggs med antingen diamant eller bornitrid och har många användningsområden varför de återfinns inom de flesta branscher. Exempelvis nyttjas verktygen vid bearbetning av hårdmetall, keramer, armerade plaster, kompositer, sten, betong, kisel, härdat stål, rostfritt stål m.m. När verktygen blivit utslitna kan de ombeläggas för en väsentligt ökad livslängd. Diamantprofil AB grundades 1991 och är beläget i nybyggda lokaler i Tyresö, strax utanför Stockholm.

 

Hemsida: www.diamantprofil.com


 

 

 

 UW-ELAST AB är ett helägt dotterbolag till Garpco AB. Företaget utför legoproduktion av formgjutna produkter i polyuretan samt belägger olika produkter med slitskikt. När det gäller valsbeläggning till pappers- och stålindustrin kan bolaget utöver formgjuten polyuretan även tillhandahålla valsbeklädnad av gummi. UW-ELAST har också ett eget lagersortiment av halvfabrikat och standardprodukter av polyuretan som säljs till industrin.

2007 flyttades all personal och verksamhet i dotterbolaget IPAB över till UW-ELAST. Den verksamhet UW-ELAST tog över innefattade formsprutning av mindre detaljer i polyuretan i längre serier. UW-ELAST tog också över IPAB´s långa erfarenhet av Ribbon-Flow, en teknik för beläggning av stora valsar för bland annat pappers- och stålindustrin.

Sprutning av polyuretan på olika underlag som exempelvis stål, aluminium, trä och betong var en annan verksamhet inom IPAB som UW-ELAST tog över. Polyuretansprutning kan utföras både i fabriken i Mariestad men också ute på fältet hos kunden med mobil anläggning.

Från och med 1 januari 2010 har den verksamhet som dotterbolaget Trekollán AB bedrivit, flyttats över till UW-ELAST AB. Produktionsenheten i Traryd finns kvar och går under benämningen “UW syd”.

Den 1 november 2013 förvärvades inkråmet i Connys Industri- och Formverktyg AB, beläget i Kareby. Verksamheten som huvudsakligen är formsprutning av TPU bedrivs därefter som en avdelning i UW-ELAST AB med benämningen “UW Västra”. Totalt har UW-ELAST tre produktionsenheter.

UW-ELAST startade sin verksamhet 1975 och är nu Skandinaviens ledande företag inom sitt speciella verksamhetsområde. Företaget har lång erfarenhet som problemlösare och medleverantör till industrin.

UW-ELAST är ett kunskapsföretag med unik kompetens som man använder i olika samarbets- och utvecklingsprojekt tillsammans med sina kunder.

 

Hemsida: www.uw-elast.com


 

 

 

Gotlands Gummifabrik med fabrik i Hemse på Gotland startade sin verksamhet 1982 och är leverantör av gummi och silikonkomponenter till ett stort antal kunder inom ett flertal branscher såsom medicin, kablage, design, bilindustrin och skydds/andningsutrustning. Samarbetet med beställare inom många branscher har skapat en flexibel tillverkning, allt från små detaljer till kompletta komponenter och helt färdiga produkter. Gotlands Gummifabrik har även egen formtillverkning vilket gör att företaget klarar komplicerade produkter.

 

 Hemsida: www.ggf.se


 

 

 

 

Trekollán AB är ett helägt dotterbolag till UW-ELAST AB som ingår i Garpcokoncernen. 
Från och med 1 januari 2010 har de anställda och tillverkningen förts över till UW-ELAST AB, där produktionen i Trarydfabriken får benämningen “UW syd”. Trekollán AB är således numera endast ett fastighetsbolag i vilket moderbolaget bedriver produktion.
Trekollán AB är beläget i Traryd i Markaryds kommun i södra Småland. Verksamheten startades en gång i tiden av Trelleborg AB och nuvarande bolag startades 1993 i samband med att Trelleborg sålde inkråmet till ett nystartat bolag. 

 

Hemsida: www.trekollan.se


 

 

 

 

Glimakra of Sweden AB är ett helägt dotterbolag till Garpco AB. Glimakra of Sweden AB tillverkar, säljer och marknadsför produktsystem för inredning av offentlig miljö. Sortimentet består främst av skärmväggar med tillhörande produktsortiment som receptionsdiskar, monterskåp m.m. och företaget är en ledande aktör i Skandinavien inom denna nisch.

Glimakra of Sweden AB är beläget i Glimåkra där det startade sin verksamhet 1948. Verksamheten bedrivs i egna ändamålsenliga lokaler med en total yta på ca 8000 m2.

Hemsida: www.glimakra.com


 

 

 

 

 

 

 Awal AB är sedan januari 2011 ett helägt dotterbolag till Garpco AB. Awal AB erbjuder genom sitt dotterbolag Awal Display AB produkter inom display och butiksinredningar. Verksamheten omfattar hela kedjan, allt från analys av kundens behov till design, konstruktion, försäljning, produktion, inköp, montering i fabrik, lagerhållning och leverans samt om så önskas även montering på plats i butik.

Företagets medarbetare har en omfattande erfarenhet av varuexponering och butiksdesign. Tillsammans med kunden arbetas helhetslösningar fram som anpassas för den aktuella kundens produkt och typ av kundkrets. Awal hjälper sina kunder med framgångsrik butikskommunikation vilket innebär att man, genom att ha full kontroll över de faktorer som påverkar själva köpbeslutet, kan stimulera slutkunden att välja en specifik produkt.

Awal grundades 1973 och återfinns i småländska Hillerstorp.

 

Hemsida: www.awal.se


 

Joomla templates by Joomlashine