I bild: De nya ägarna Peter Thorén, Michael Johansson samt Tommy Svensson tillsammans med Garpcos koncernchef Markus Stand (andra från vänster)

Awal Display AB är en leverantör av displayprodukter med fokus mot dagligvarubranschen. Bolaget har många kända varumärken som kunder och har en stor marknadsandel av displayprodukter i kassaområdet i dagligvaruhandeln.

Awal har till skillnad mot Garpcokoncernens övriga bolag endast haft en mycket liten produktionsandel. Avyttringen är därför i linje med koncernstyrelsens beslut om att fokusera mer på nischade produktionsbolag inom de tre befintliga affärsområdena.

Den existerande verksamheten i Awal säljs till Jalemi Group och Legoservice med befintlig tillverkning och försäljning inom displayprodukter. Garpcos koncernchef Markus Strand kommenterar, ”Vi tror att de nya ägarna kommer ha större möjlighet att erbjuda marknaden en bättre helhetslösning genom ge synergier denna affär skapar”. Huvuddelen av personalstyrkan erbjuds nya tjänster hos köparen i det bolaget som kommer heta Awal Concept AB. Den nya delägaren och VD:n Michael Johansson uttalar sig ”Det ska bli mycket spännande att sammanfoga Awal med den produktion som finns sedan tidigare och vidareutveckla de produkter som Awal har tagit fram under de senaste åren.”

De nya ägarna kommer att samarbeta och utveckla de kunder som Awal har haft sedan många år och genom att tillföra egen metallproduktion skapas ett mycket mer komplett erbjudande till kunderna.

Det är Jalemi Group samt Legoservice som tillsammans blir ägare av det nya bolaget Awal Concept AB. Jalemi Group har lång erfarenhet av att skapa effektiva lösningar för displayprodukter och butikskoncept medan Legoservice är en metallproducent inom samma produktområde. Samtliga bolag flyttar in i den stora fabriksbyggnaden som Awal har i Hillerstorp.

Tillträde är planerat till 31 maj 2019


Fakta och kontakt
Awal Display AB
Antal anställda: 16
Omsättning: ca. 32 mkr
VD: Patrik Ekberg
Email: patrik.ekberg@awal.se
Tel. 0705 71 78 03
awal.se

Jalemi Group AB samt Legoservice AB
Antal anställda: 10
Omsättning: ca. 20 mkr
VD: Michael Johansson
Email: michael@awal.se
Email: jalemigroup@gmail.com
Tel. 070 55 16 761
legab.se

Garpco AB (publ)
Antal anställda i koncernen: 275
Omsättning: ca. 380 mkr
VD: Marcus Strand
Email: Markus.strand@garpco.com
Tel. 036-37 19 40
garpco.com


Pressrelase:

Fyll i formuläret för att bli kontaktad av en säljare

Vill du få tag på en specifik person? Gå till Kontakta oss

Eller ring oss direkt på:

+46(0)370-37 52 00